✔مرد من...

مرد من...

اصیل...مثل نوروز!

مثل نقاشی گران بهایی در موزه لوور!

مرد من...

رویاییست،

مثل شکلی که ابرها،در بعد از ظهر بهاری ساختند.

مرد من...

مثل آرامش بعد از دوش آب گرم،در چله ی زمستان.

یا هوس سر کشیدن آب،در گرمای تابستان است.

مرد من...

بوی خوش کیک خانگیست،که از ایوان به مشام میرسد.

مرد من...

ساده است،مثل سبزه، مثل آب،مثل آبی آسمان.

عشق او ساده اس.

دستهایش..

لبخندش ...

و من او را دوست دارم.

من این سادگی مهربان!

این ساده ی زیبا را،

تا ابد

بر تخت سلطنتی قلبم

نشانده ام.

http://uploadtak.com/images/d4242_12.jpg

/ 1 نظر / 19 بازدید
mehrnaz

fogholadan[لبخند]