✔زن...

زن که باشی...
   همه ی دیوانگی های عالم را بلدی..میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کنی.   میتوانی جلوی آینه موهایت را شانه کنی...
میتوانی ساعتها به امید گره خوردن شالش دور گردنش 
ببافی و در هر رج بوسه بکاری
باید صبور باشی،و با همه ی بغض ات لبخند بزنی.
هزار بار هم که بگوید:"دوستت دارد "
باز هم خواهی پرسی:" دوستم داری؟ "
و ته دلت همیشه خواهد لرزید...

/ 0 نظر / 17 بازدید