✔عزیز دلم...

خیلـی وقـتها مـیگویـم
« عزیز دلم »...
گاهـی از روی بی ادب،
گاهـی از دلتنـگـی،
گاهـی از ته قـلـب،
گاهـی هم جزو واژگـان روزمـره ام می شـود...
اما...
از سر هر چه باشد!
تنها کسی که عزیـز دلم است،
تویی...
تـویی که مدتهاست...
عاشقانه دوستت دارم....

/ 0 نظر / 15 بازدید