✔من و تو...

من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکار، 
مثل عکس انداختن دونفری
مثل پریدن دوتایی توی گودال آب ...
مثل لیسیدن دوتایی بستنی قیفی
مثل بوسیدن توی آسانسور یا راه پله
مثل قدم زدن توی یه روز پاییزی
مثل یه رقص دونفری
مثل...

ی.ن=دلم میخواد تو بغلش محوشم،ناپدید بشم انقدر که تموم این غصه های مسخره گمم کنن.

/ 0 نظر / 20 بازدید