✔مرد...

مرد رویایی من کسیه که:
حتی وقتی مثل"سگ و گربه" به جون هم افتادیم...

شب نذاره از بغلش جم بخورم ...
بگه: آشتی نکردیما...ولی من بی تو خوابم نمیبره ... 

+ی.ن:عاشقتم شکلاتم

/ 1 نظر / 17 بازدید
مسلم احمدي

دو ابر که عاشق یکدیگر می شوند ، بغض می کنند و یکدیگر را در آغوش می کشند اما نمی دانند این وصال نابودشان می کند …. دختر یخی آب نشی ها! وبت قشنگه...