✔مرد من...

مرد من

از آن معدود مردانیست

که چشمانش آیینه ی دلش است

که میشود دلهره ی کودکانه اش را

از ضربان قلبش و لرزش لبهایش حس کرد

مرد من

از آنجمله مردانیست

که میشود تا آخر عمر

مدهوش بوسه های عاشقانه اش ماند

مرد من

تمام من است

و

مخاطب تمام عاشقانه های من ....

/ 14 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
love

خیلی قشنگ بود.لینکت کردم[لبخند]

sam

گــاهے سَخــت مے شــوכ … כوستــش כاری و نـِـمـے כانـــכ כوسـتــش כاری و نـِمـےخـواهـــכ כوسـتــش כاری و نـِمـے آیـــכ כوسـتــش כاری و سَهـــم تـــو از بــوכنــش فقـَــط تـَصـویـــری اســت رویــایــے כر سَــرزمیـن خیــالــت دوستَــش כاری و سَهــــم تــــو از ایــن هــَمــه ، تَنــهـــایے اســت!

♠כּﮚےכּ

یکی از فرق های انسان با خدا این است : که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .

♠כּﮚےכּ

فتم نشستم کنارش گفتم : برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟ گفت : بفروشم که چی ؟ تا دیروز می فروختم که با پولش آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ، با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟ گفتم : بخرم که چی ؟ تا دیروز می خریدم برای عشقم امروز فهمیدم باید فراموشش کنم… اشکاشو که پاک کرد ، یه گـل بهم داد گفت :بگیر باید از نو شروع کرد تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم …

پرنیا

چقد خوشبخته مرد تو [لبخند][گل]

هستی

وبلاگ قچنگی داری ب منم سل بزن

آسانا

پس این دردهایی که قرار بود وقتی بزرگ شدیم یادمان بروند کی تمام می شوند؟! ....................................... مرسی اومدی