✔روز عشق...

این ها چه می گویند
روزِ عشق؟
خودمانیم...!
چه صبری دارند بعضی ها...
یک سال تمام 
برای یک روز
عاشقانه کنار می گذارند تنها!
این لوس بازی ها به من نیامده
من توقع دارم ...!
هرروز صبح به صبح..گل های رُز بچینم روی میز صبحانه
ظهر به ظهر تلفن را بردارم...یک پیام کوتاه مثلا
- خسته نباشی بهترینم-
عصر به عصر یک تماس کوتاه در حد
- مواظب خودت بــاش.. شـب می بینمــت-
و شب به شب تمام روز را با تو مرور کردن
من توقع دارم...
یکهـو میان تمام روزمرگی هایمان
چشمانت چهارتا شود...
از دیدن عکسی که هیچ حواست نبوده کی
ثبت شده
و من چاپش کرده ام...
یا مثلا وقتی...
دارم بی دلیل اشک می ریزم
بازوانت آنقدر محکم در آغوشم بگیرد...
که از فشار دستانت
جای گریه .. خنده ام بگیرد.

ی.ن1=بایدیادت باشد،گاهی آنقدر همه ی دوست داشتنت را تلنبار می کنی که یک روز که هیچ یک ثانیه هم زمان نداری برای نشان دادنش یادت باشد،حتی یک -سلام عزیزترینم- یک روز را عاشقانه میکند.

ی.ن2=عاشقتم همسری جونم

/ 5 نظر / 35 بازدید
M

like[گل]

مهسا

زندگی قافیه ی باران است تو بهاری و به انددازه ی باران خدا زیبایی