✔من...

من خوبم !
روزها هم همه دارند عبور می کنند به آرامی
نه چراغ قرمزی را رد می کنند..نه تصادفی رُخ داده..
باز هم می گویم من خوبم.. همه چیز هم عالیست 
تنها
نمی دانم 
از خدا که پنهان نیست
از شما چه پنهان
چند روزیست خنده هایم به گریه ختم می شود...
گریه هایم به سکوت
چند روزیست فکر می کنم خوشحالم 
هیچ چیز کم نیست
فکر می کنم دیگر فکرِ هیچ چیز با من نیست 
چند روزیست
روزهایم
روز
ن.ی.س.ت
اما..من خوبم.

ی.ن=زندگیم این روزها درد میکنه...ولی جیکش در نمیاد.

 

/ 12 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Ice Heart

عادت ندارم درد دلم را، به همه کس بگویم...! بگذار همه فکر کنند نه دردی دارم و نه دلی...

Ice Heart

تنهایی کجایی به هرکس دل بستم ترکم کرد هه انگار منو تو از هم جدایی نا پذیریم...

Ice Heart

خسته از تمام جهان به خانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی...

Ice Heart

مادرم مراببخش.... درد بدنم بهانه بود کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشکت را در آورد

غزل

صدا … دوربین … حرکت … باز هم برایم نقش بازی کن ! اپمممممم

♠כּﮚےכּ

عمر من غارت شد و غارتگر از من دور شد من صبوری کردم و غارتگرم مغرور شد

مرضی

بیچاره "ما" خیلی وقت است منو تو تنهایش گزاشته ایم

غزل

هی غریبه... رو کسی دست گذاشته ای که همه ی دنیای من است... بی وجدان آنقدر راحت به او نگو عزیزم!!! ....... اپمممممم

لیمو شیرین غرغرو

دلم مىخواست يكىرو داشتم، بعضى وقتا كه مردم خستم ميكردن،ميومد دستاش رو مىگذاشت دو طرف صورتم زل مىزد توچشمام مىگفت ببين! تو من رو دارى

غزل

. جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه … که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن! .............. اپممممممممم