✔بهانه های کودکانه ی من...

گاهی وقتـا دلم می خواد بـازیگوش بشم
ودوس دارم پـا بـرهنه تـو کوچـه ها بـدووم
اینقد حس شـادی ش زیاده
که مسخره کردن دیگران رو جدی نمیگیـری!
وتـوجواب شون
فقط شونه هامو بـالا میندازم
همیـن!
وقتی که زندگی خیلی تـکـراری میشـه
دلم میـخواد به پرها یا گل های قاصـدک فـوت کنم !
دلم میخواد وقتی که خیلی غمـگینم !
دماغمو به شیشه ی پنجره فشار بدم
(ظاهرا بزرگ شـدم..اما بهـونه هام هنوزم کودکانه س)
من تو زمستونا ازکفش های خیس نمیتـرسـم
وای ..
که چقددلم میخواد
گوله های بـرف ویواشکی به سمتت پرت کنم...

[تصویر:  vd6qh7l7b79q5chd9k.jpg]

/ 0 نظر / 14 بازدید