✔بهشت...

تجسم کن … 
کنارت باشد ،شب 
قبل از خواب نگاهش کنی، 
تا مطمئن شوی که هست،که می ماند ! 
صبح که بیدار شوی هم 
هنوز هست !
بهشت همین است دیگر .....مگر نه ؟!!!

/ 4 نظر / 19 بازدید
شیدا

به به.خااانم.عجبی سری به ما زدی.اومدی بمونی؟؟؟؟؟دلمون تنگ شده بود[ماچ]

رها

سلام.ممنون که بهم سر زدید.من با اجازه تون لینکتون کردم.مایل بودید منو لینک کنید.ممنون[گل]

علی فلسفی

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم و خودم را با بوی تو…

دخترعاشق=پسرعاشق

سلام اجی خوبی؟؟؟دلم برات یه زره شده بود دیگه سری به ماا نمیزنی[گریه][گریه][گریه] چیکارا میکنی اجی جونم؟؟