✔دل...

آدم باید یکی رو داشته باشه
وقتی دلش گرفته بهش زنگ بزنه...
و براش پشت گوشی آهنگ بذاره...
یکی که وقتی نباشه،دلشوره بگیری.
یکی که نبودنش بشه دلیل غمباد عصرهای بهاری
یکی که نفسهاش تنها دلیل نفس کشیدنت بشه
اونقدر که وقتی نیست،نفست بند بیاد …
اصلا" باید یکی باشه وقتی میگی دلم گرفته،
بگه قربون دل گرفته ات...

/ 0 نظر / 18 بازدید