✔من و تو...

من و تو بچه دار میشیم!
اگه پسر بشه حرفای قشنگی میزنه
مثل باباش
اگه دختر بشه با دهنش نه با چشماش حرف میزنه
مثل مامانش...
با هم دعوامون میشه!
اول گفت مامان
نه خیر
اول گفت بابا
اگه پسر باشه مامانشو بیشتر از هر کسی دوس داره
مثل همه...
اگه دختر باشه اولین مردی که عاشقش میشه تویی!
با دستای کوچیکش همه ی خود خواهی هامون رو میپوشونه
اسمشو مـن مـیزارم
همون طور که فامیلیشو از تو میگیره.

ی.ن1=این روز ها حال دلمان هیچ خوش نیس.

ی.ن2=نفس های مردانه ی تو،در آغوش زنانه ی من،بهترین هدیه ی آسمانیست برای من(مخاطب خاص خودم)

/ 2 نظر / 21 بازدید
Ice Heart

با درد دلم آپم منتظرم هر قدر میخوای کامنت بذار ولی بیشترش یعنی درد دلم رو گوش دادی @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

هبوط

اسمشو مـن مـیزارم همون طور که فامیلیشو از تو میگیره ... و این یعنی آغاز ... [گل]