✔زنانه...

زن"نیستم اگرزنانه پای عشقم نایستم
من ازقبیله ی"زلیـخا"امده ام
انقدرعشقت راجار میزنم تا"خدا"برایم کف بزند
فرقی نمی کند فرشته باشی یا ادم
یوسف باشی یا سلیمان
قالیچه ی دل من بدون رمز نام "تو"پرواز نمی کند
زنانه پای این عشق می ایستم
"مردانه " دوستم داشته باش....

/ 2 نظر / 17 بازدید
eiena

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی قشگ بود[لبخند]

MOHMMAD EBLIS

خیلی خوبه وبلاگت