✔تو...

بهشت را زیر پاهایم نمیخواهم!

بهشت من همیجاس...

روزی که مادر فرزندت شوم.

 

/ 39 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی

ممنون

هبه من سر بزن من آمدم دوباره

علی فلسفی

دلت كه گرفته باشد... شادترین آهنگ ها، روضه خوانی میكنند!! شلوغترین مكانها، تنهایی ات را به رُخت می كشند ...و شادترین روزها، برای تو غمگین ترین روزهاست!! دلت كه گرفته باشد... نقض میشود همه ی قانون ها دل كجـــا... قانون كجـــا مدتها طول میكشد تا خاك بگیرد خاطره های رنگارنگ!! میگذاری تار شود این خاطره ها... اما یك خواب ِ ناغافل، گرد و خاك تمام خاطره ها را می گیرد!!! میشود مثل روز ِ اول! میشود خاطره های ناب... زخمها تازه میشود باز ...

علی فلسفی

چارلی چاپلین: لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد.

علی فلسفی

دختری که برای بدست آوردن دلت. تنش را به تو هدیه میدهد فاحشه نیست. و دختری که برای به دنبال کشیدن تو . تنش را از تو دریغ میکندباکره نیست . من به باکره بودن ذهن فاحشه ها وفاحشه بودن ذهن باکره ها ایمان دارم دکتر شریعتی

love

سلام ~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ ..دوست خوبم.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ من آپمممم ~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ یه ~~~~~~ $$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سری~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~میزنی~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~.........~نظــــــــر~~~~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~$$ ~~~~~یـــــــادت نره~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$

mis-mahya

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم شاید رنگ مورد علاقه یكدیگر نباشیم اما روزی برای كامل كردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت !

zahra

چه خوب میشد ی روزی از همین روزا خدا میومد بوسم میکرد و میگفت,همه ی سختیهای این مدت شوخی بود[لبخند]

aysan/ahvaz

ضربه ای که توبه من زدی شیطان به خدانزد...شیطان صادق بود وسجده نکرد.اماتوسجده کردی وخیانت ...

دخمل

واقعا عالیه...ب امید اون روز[لبخند]