✔مخاطب خود من...

همه چیزش خاصه...
لبخندش؛
تیپش؛
رفتارش؛
اخلاقش؛
احساسش؛
دوست داشتنش؛
مخاطب نبوده که خاص باشه،
خاص بوده که مخاطب شده .
با همه خشکه,واسه من میخنده 
واسه همینه که عاشق دو آتیشم...

ی.ن=مرد من می شود در آغوشش بود ...ی آنکه به چشم"" هرزه"" نگاهت کند
مرد من کمیاب است!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
ashkebijavab

آغوش عشق احساس است بی آن که تمنای جسمی باشد...