✔دیوونه بازی...

دیوونه بازی می دونی چیه؟
یعنی وقتی کنارته
یهو 
دماغشو بکشی
چشماش پر اشک بشه
بگه
آخه خل شدی؟؟؟
بگی آخ آره دیگه!خل تو!
وقتی باهات بحث می کنه
چشماتو ریز کنی
بگی!
خاک به سرم ... باز اخم کردی؟
نگفتم بهت نمیاد؟ اصلا گوش نمیدی ها!
تا بیاد چیزی بگه!
بگی چی ؟؟ دوسم داری؟خوب عزیزم منم دوست دارم!
نشسته باشین تو یه جمع دوستانه
داره حرف می زنه..
یهو وسط حرفش بگی
تو پرانتز می خواستم بگم
من ایشونو خیلی عاشقم 
خوب داشتی میگفتی عزیزم..
دیوونه بازی یعنی اینکه
یه روز
بهت بگه
مرسی که انقدر دیوونه ای

/ 2 نظر / 27 بازدید
nafas

عالی بود[لبخند][گل]

ناشناس

نوشته هات تکههههههههههه عاااااااااالی